از همه چی

شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1391

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوععکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله
عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس میهمانان جشن 2500 ساله شاهنشاهی

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس مراسم جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع

عکس شاه در جشن 2500 ساله


عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
سخنرانی محمدرضا پهلوی در ضیافت جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با حضور مهمانان خارجی ۱. محمدرضا پهلوی ۲. غلامعلی سیف ناصری ۳. هرمز قریب ۴. نیکلای پادگورنی ۵. بودوئن ۶. کنستانتین کارامانلیس ۷. ملکه اینگرید (همسر پادشاه دانمارک)

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
رژه اراده‌های دواسبه دوره هخامنشی از مقابل جایگاه

عکسهای جشن 2500 ساله زمان شاه مخلوع
نمای عمومی از آثار و بقایای تخت جمشید (پرسپولیس) در ایام جشنهای ۲۵۰۰ ساله